Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).

windykacja prawna

PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.

Kancelaria Prawnicza Patryk Kozikowski prowadzi kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Właściciel kancelarii nie jest członkiem żadnego z samorządów korporacyjnych. Z tych też względów doradztwo to obejmuje swym zakresem podstawowe usługi prawne na rzecz ludności, obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także windykację należności na rzecz firm. Okazjonalnie na rzecz najuboższych świadczona jest bezpłatna pomoc prawna (działalność pro bono).

Od początku istnienia Kancelarii, chodzi o stworzenie firmy nie tylko intelektualnie i zawodowo bardzo dobrej, eksperckiej, lecz również otwartej i przyjaznej. Takiej, w której dobrze czują się zarówno nasi Klienci, jak i pracownicy.

kancelaria prawnicza

Takiej, która odróżnia sprawy ważne od nieważnych, naprawdę istotne od drugorzędnych.

kozikowski kancelaria prawna