Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.KATEGORIE SPRAW

Kancelaria zajmuje się problematyką stosowania prawa. Zachowujemy jednocześnie oczekiwany przez naszych Klientów umiar cenowy. Zamierzonym działaniem jest prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego (sensu largo), szczególna uwaga jest poświęcona postępowaniom egzekucyjnym, udzielanie pomocy prawnej w rozwiązywaniu wszelkich problemów „z komornikiem”.

Pomoc świadczona jest w zakresie dotyczącym prawa gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również sporządzanie projektów umów, przygotowywanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji oraz rokowań, a także porady prawne z zakresu prawa karnego, jak również usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, które obejmą w szczególności:

  • ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywanie projektów umów dotyczących
  • zagospodarowania lub komercyjnego wykorzystania
  • nieruchomości, w szczególności umów: najmu, dzierżawy,
  • leasingu, sprzedaży nieruchomości handlowych,
  • magazynowych oraz mieszkaniowych,
  • doradztwo w zakresie postępowania wieczysto - księgowego,
  • reprezentacja przed sądami wieczysto - księgowymi.

powrót