Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

Zgodnie z wyżej powołaną podstawą prawną kancelaria świadczy usługi tzw. doradztwa prawnego. Właściciel kancelarii nie jest członkiem żadnego z samorządów korporacyjnych. Z tych też względów doradztwo to obejmuje swym zakresem podstawowe usługi prawne na rzecz ludności, obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także windykację należności na rzecz firm.

Okazjonalnie na rzecz najuboższych świadczona jest bezpłatna pomoc prawna (działalność pro bono). Zastępstwo procesowe (reprezentacja klienta przez sądem) jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku istnienia stałego stosunku zlecenia, względnie zatrudnienia przedstawiciela kancelarii na podstawie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy - reprezentacji przed sądem (tylko podmioty gospodarcze).

Od początku istnienia Kancelarii chodzi o stworzenie firmy nie tylko intelektualnie i zawodowo bardzo dobrej, eksperckiej, lecz również otwartej i przyjaznej. Takiej, w której dobrze czują się zarówno nasi Klienci, jak i pracownicy. Takiej, która odróżnia sprawy ważne od nieważnych, naprawdę istotne od drugorzędnych.

Sądzimy, ażeby być dobrym prawnikiem nie wystarczy być tylko prawnikiem. Trzeba być prawnikiem potrzebnym, czyli rozumiejącym Klienta. Innymi słowy trzeba poświęcić Klientowi nie tylko swój otwarty umysł, ale też otwartą duszę. W przeciwnym razie jest się w najgorszym słowa znaczeniu urzędnikiem prawa. Z tego założenia wywodzi się  przekonane o szczególności sposobu, w jaki Kancelaria wykonuje doradztwo prawne.

OMNIS CONVENTIO IUS FACIT INTER PARTES
(Każda umowa tworzy prawo między stronami)NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Chcąc pomóc w osiedlaniu się obcokrajowców w Polsce oferujemy kompleksową pomoc w załatwieniu wszelkich niezbędnych dokumentów jak i pozwoleń na zakup nieruchomości.


zobacz wiecej