Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.OBSŁUGA PRAWNA

Ta forma świadczenia usługi dotyczy podmiotów gospodarczych, które z kancelarią łączy stała umowa współpracy. W tym przypadku pomoc prawna co do zasady jest świadczona w siedzibie klienta. Częstotliwość wizyt u klienta, zakres powierzonych spraw, wysokość wynagrodzenia oraz inne zasady współpracy określała będzie umowa.

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM
(Sprawiedliwość idzie za prawem).POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie informacje ujawnione przez klienta podczas udzielania pomocy prawnej pozostają poufne. Zasada ta wynika z więzi zaufania istniejącej pomiędzy klientem, a udzielającym porady (pomocy prawnej). Ponadto każdy pracownik kancelarii zobowiązany jest zachować tajemnicę zawodową na podstawie podpisanego własnoręcznie stosownego oświadczenia.zobacz wiecej