Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.WINDYKACJA PRAWNA

Kancelaria świadczy również postępowania windykacyjne mające na celu zdyscyplinowanie wyegzekwowania należności od niesolidnych dłużników.

  • Podejmujemy się prowadzenia spraw bezspornych (faktury, umowy, weksle, pokwitowania, tytuły wykonawcze sądu itp.)

  • Każdą sprawę traktujemy indywidualnie

  • W przypadku podjęcia współpracy spisujemy zlecenie, a Państwo dostarczacie nam kserokopie dokumentów, z których wynika zadłużenie

  • Kancelaria prawnicza realizuje zamówienie od daty podpisania umowy do chwili spłaty zadłużenia przez wskazanych w pełnomocnictwach dłużników albo do chwili złożenia pisemnego oświadczenia o zakończeniu postępowania

  • Jesteśmy płatnikami podatku VAT,

  • Kancelaria nie posiada uprawnień komorniczych

  • Zawsze zachowujemy w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiającym, jego klientach i postanowieniach łączących ich wynikłych w czasie prowadzenia postępowania

  • Działamy zgodnie z prawem

zobacz wiecej