Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.OKAZJONALNA POMOC PRAWNA (ad hoc)

Pomoc prawna dedykowana tym podmiotom gospodarczym, których charakter działalności, struktura organizacyjna, ilość prowadzonych spraw nie rodzi konieczności stałego korzystania z usług prawnika. Prowadzenie sprawy odbywa się na podstawie zlecenia klienta określającego zakres sprawy (czynności do wykonania) i wynagrodzenie.

IGNORANTIA IURIS NOCET
(nieznajomość prawa szkodzi).POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie informacje ujawnione przez klienta podczas udzielania pomocy prawnej pozostają poufne. Zasada ta wynika z więzi zaufania istniejącej pomiędzy klientem, a udzielającym porady (pomocy prawnej). Ponadto każdy pracownik kancelarii zobowiązany jest zachować tajemnicę zawodową na podstawie podpisanego własnoręcznie stosownego oświadczenia.zobacz wiecej