Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

Zakres naszej działalności obejmuje wszystkie problemy dotyczące należności pieniężnych. Ofertę usług kierujemy przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób prywatnych, chcących swoje problemy związane ze ściąganiem i egzekucją należności rozwiązać w sposób szybki, skuteczny z jednoczesnym zminimalizowaniem kosztów ich prowadzenia oraz zgodny z prawem. Jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o finanse naszych klientów, począwszy od przygotowania bezpiecznych procedur zabezpieczających obrót, polubowną i sądową windykację długów przeterminowanych, zastępstwo procesowe i porady prawne we wszelkich problemach związanych z windykacja, na wspomaganiu egzekucji komorniczej kończąc.

Korzyści płynące ze sprzedaży wierzytelności

• poprawa płynności finansowej
• brak konieczności prowadzenia drogiego i czasochłonnego postępowania sądowego i komorniczego
• mniejsze koszty prowadzenia działalności

Procedura kupna-sprzedaży wierzytelności

1. Sprzedający przygotowuje zestawienie wierzytelności przewidzianych do sprzedaży, zawierające dane dłużników, kwotę głównego zadłużenia, numery i daty wystawionych dokumentów sprzedaży, daty ich wymagalności, informacje o istnieniu zawartej umowy, oświadczenia o uznaniu długu bądź o toczącym się lub zakończonym postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

2. Pakiet wierzytelności podlega wycenie. Cena zależy między innymi od ilości wierzytelności w pakiecie, ich wartości, stanu prawnego dłużników, struktury pakietu oraz czasu przeterminowania wierzytelności.

3. Jeżeli Sprzedający zgadza się na propozycję cenowa dochodzi do transakcji, zawierana jest umowa cesji wierzytelności.

Kancelaria oferuje także pomoc w pozyskaniu nabywcy na wierzytelności posiadane przez Klienta. Pośredniczymy również w wyszukiwaniu konkretnych wierzytelności, którymi można dokonać rozliczeń np. z kontrahentem. W ramach tej usługi przygotowujemy niezbędna dokumentację dotyczącą danej wierzytelności, pomoc prawna oraz niezbędne do zawarcia transakcji umowy. Nasze wynagrodzenie to prowizja ustalana indywidualnie z Klientem.