Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.WINDYKACJA PRAWNA

Najistotniejszą fazą dochodzenia roszczeń finansowych są działania podejmowane na etapie przedsądowym. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik czerpią największe korzyści z profesjonalnie przeprowadzonego postępowania polubownego.

Praktyka wskazuje, że odpowiednio wcześnie podjęte czynności, mające na celu zabezpieczenie i odzyskanie długu znacznie zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia windykacji przedsądowej. Na tym etapie odzyskiwania należności bardzo ważną rolę odgrywa kontakt z dłużnikiem.

Profesjonalna negocjacja uświadamia dłużnikowi dalsze konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z odmowy spłaty zadłużenia. Bezzwłoczne ustalenie możliwości płatniczych dłużnika pozwala na szybką ocenę sytuacji oraz podjęcie decyzji o dalszym toku postępowania.

Etap przedsądowy kończy się odzyskaniem wierzytelności, a w przypadku braku zapłaty skierowaniem do Klienta rekomendacji co do dalszego trybu odzyskiwania należności.

zobacz wiecejpowrót